Teamcoaching en teamontwikkeling

image

Teams worden bepaald door de groepsdynamiek die binnen het team aan de gang is en waaraan ieder lid een eigen bijdrage levert. Thema’s, die aan de orde kunnen komen, zijn: leiderschap en lidmaatschap, loyaliteit aan de groep en eigenheid, samen en apart, macht en zichtbaarheid.

Teamcoaching kan behulpzaam zijn in verschillende situaties. Bij voorbeeld: als je start met een nieuw team, waarvan de leden elkaar nog niet of niet goed kennen. Of wanneer je met een bestaand team een nieuwe opdracht of taak in te vullen hebt. Ook is het van toepassing als er problemen zijn in een team of tussen een team en haar leidinggevende; die kunnen de samenwerking, het functioneren als team en daarmee de effectiviteit en productiviteit negatief beïnvloeden. Inzicht in elkaars kwaliteiten, elkaars gevoeligheden en elkaars behoeften én waar deze vandaan komen leidt tot meer begrip onderling. Inzicht in wat ieders aandeel is in de dynamiek kan helpen te komen tot een verbetering van de  sfeer en  meer optimaal functioneren.