Systemisch Werken

weg-bewegen

Weg-bewegen

Als mens zijn we onderdeel van een groter geheel: de aarde, het ecosysteem, en binnen de gemeenschap van mensen van systemen zoals familie en de organisatie, waarbinnen we werkzaam zijn. We zijn daarin gebonden en verbonden door loyaliteit en krijgen plek door onze eigenheid, onze identiteit.

Kenmerk van systemen is dat iedereen een plek heeft. Bijvoorbeeld in een familiesysteem heb je grootouders, ouders en kinderen en voor die laatste groep geldt weer dat één de oudste is en één de jongste.  Daardoor is er een ordening in elk systeem, die de balans tussen geven en ontvangen bepaalt. De wet van geven en nemen stelt bijvoorbeeld dat ouders geven, kinderen ontvangen. Als er verstoring optreedt in het systeem, raken mensen van hun plek, wat maakt dat de balans in het systeem verstoord raakt. Gevolg is dat mensen vroeg of laat last krijgen van het niet op hun eigen plek staan.

In de begeleiding gaan we na wat jouw vraag te maken heeft met de geschiedenis van jou en jouw systeem van herkomst. En: op welke plek jij in het leven staat, vanaf welke plek jij deelneemt aan het leven. Wat de overtuigingen zijn die je daar hebt ontwikkeld en die geleid hebben tot jouw overlevingsstrategie, die meeneemt in de werksituatie. Die strategie heeft je veel gebracht, maar onbewust toegepast kan die je ook in de problemen brengen.  Waar we naar toe werken is: bewust kunnen kiezen om ofwel automatisch te reageren op basis van pijn uit het verleden, ofwel anders te handelen in het hier en nu. Jouw geschiedenis wordt opnieuw verhaald.