Enneagram

ontwarren

Ont-warren

Het enneagram is een systeem van 9 persoonlijkheidstypen, dat klassieke wijsheid combineert met de moderne psychologie en zo een krachtig middel is geworden om onszelf en anderen te begrijpen en onszelf te ontwikkelen. Naast het gebruik als instrument voor persoonlijke ontwikkeling, vindt het enneagram ook zakelijk zijn toepassing om tot effectievere interacties, betere samenwerking en goed management te komen.

Het enneagram beschrijft zowel de kwaliteiten en mogelijkheden, als ook de valkuilen van elk van de negen types. Het ene type is niet beter dan het andere. Wat het enneagram uniek maakt is dat het drijfveren en veelal onbewuste reactiepatronen blootlegt. Juist dat  inzicht creëert een solide basis voor ontwikkeling. De methode helpt bij het ont-dekken en ont-wikkelen van je kwaliteiten en hoe die op een goede manier in te zetten ten behoeve van jezelf en anderen. Ook het inzicht in anderen en de reactiepatronen tussen jou en die ander leveren een belangrijke bijdrage. Inzicht in je automatische pilot maakt de weg vrij voor het bewust kiezen tussen doen wat je altijd doet of gaan voor een ander handelingsperspectief. Daarnaast is het balans brengen tussen hoofd, hart en lijf ofwel tussen denken, voelen en doen een belangrijk onderdeel van de methode.

Ik gebruik  model en methode als  kader om het persoonlijke verhaal en de vraag van cliënten focus te geven. Daardoor kan ik gericht vragen stellen en zo inzicht geven in wat drijfveren en patronen zijn.  En van daaruit komen we samen richting wat er nodig is. Meer informatie en test.