25 Jan

Systemisch atelier voor homo en bi mannen

mannenatelier-2
Op zaterdag 25 maart 2017 begeleiden Roef Mensink van Hartelust en Han Vermeer een systemisch atelier voor homo en bi-mannen. Daarin gaan we gezamenlijk op onderzoek uit met als centrale vraag:

Hoe word ik me bewust van de manier waarop ik in verschillende relevante contexten mijn plek inneem?

Meer informatie elders op de website. Aanmelden bij han.vermeer@hetnet.nl of roef@wildekastanje.nl.

18 Dec

Op weg naar Eigenheid

boek-3-scherpVanaf januari 2017 is het boek Op weg naar Eigenheid beschikbaar en te verkrijgen via deze website. Naast het boek worden 43 beeldkaarten meegeleverd te gebruiken bij persoonlijke ontwikkeling. Het boek geeft de persoonlijke reis van de auteur weer met daarbij zijn eigen routekaart. De thema’s die hij tegenkwam bij elke stap zijn in intuïtief gemaakte beelden, als innerlijke foto’s weergegeven.  Deze beelden worden als losse beeldkaarten bijgeleverd. Aan die beelden zijn een korte tekst, een kernachtige haiku en een aantal reflectievragen toegevoegd.

14 Nov

Op weg naar Eigenheid, inspiratie bij persoonlijke ontwikkeling

Vormgeven aan leven

Vormgeven aan leven

In december 2016 komt het boek Op weg naar Eigenheid uit. Erbij zijn 42 beeldkaarten gevoegd, die ontstaan zijn tijdens Han Vermeers eigen ontwikkelproces. Ze staan voor universeel menselijke thema’s. Als je zelf aan de slag wilt met jouw persoonlijke weg of als begeleider anderen daarbij ondersteunt zijn de beelden met bijbehorende tekst en reflectievragen behulpzaam bij het verhelderen en in beeld brengen van waar jij staat. Ook wordt een aantal suggesties gedaan voor het gebruik van boek en kaarten.

07 Jun

Ontmoeting en dan?

Gevangen in gedachten

Gevangen in gedachten

Het hele leven is ontmoeting. Met je zelf, met anderen, met allerlei situaties. Hoe dat contact verloopt hangt in hoge mate af van wat jij – bewust en vooral onbewust – geneigd bent te doen. Wat jouw eerste reactie is op prikkels, die je ervaart uit de omgeving, wordt sterk bepaald door je ervaringen uit het verleden. Immers op basis van met name pijnlijke ervaringen heb je een overtuiging ontwikkeld over welk gedrag herhaling van die pijn kan voorkomen. Zo heeft je persoonlijkheid zich ontwikkeld met het bijbehorende overlevingsmechanisme. In het ‘hier en nu’ is die automatische reactie niet altijd de juiste om gedoe te voorkomen. Antwoord op de vraag Wat heeft die ervaring uit het verleden te maken met de situatie nu? geeft ruimte om te kiezen hoe te reageren. Of doen wat je altijd doet in een dergelijke situatie, of gaan voor een ander handelingsperspectief.

05 Nov

Loyaliteit en eigenheid

Één van de thema’s, waar ieder mens tegenaan loopt, is hoe om te gaan met loyaliteit ten opzichte van je familie, vrienden en collega’s zonder je eigen identiteit, je eigenheid te verliezen. Bewust bezig zijn met vragen zoals: ‘Wat wil ik eigenlijk zelf?‘ en Hoe ga ik om met de druk van buiten om mijn zelf aan te passen?‘ kan helpen een juiste balans te vinden tussen die loyaliteit en jouw eigenheid.